Programy dla firm
Promocje
Dema
Dealerzy
Napisali o nas
Nasi partnerzy
 
 
 
 
VIRTU_KADRY I PŁACE NOWA WERSJA v 3.1.1SQL
2016-04-26

- Rozliczanie ryczałtu samochodowego
- Obsługa e-ZLA
- Obsługa godzin i oświadczenia "Dni dla dziecka art. 188"
- Nowy wzór umowy o pracę (wzór obowiązujący od 22-02-2016)
- Analiza czasu pracy z eksportem do XLS
- Obsługa dodatkowego urlopu wypoczynkowego
- Uproszczona wersja zestawienia przelewów
- Kontrola ujemnego urlopu przy wprowadzaniu nieobecności
- Kontrola wyliczenia kwoty przy wprowadzaniu nieobecności
- Autom. ograniczenie "Zestawienia godzin" do pracowników pracujących
- Diagnostyka czasu pracy: kontrola poprawności nieobecności
- Możliwość przełączania nazwy działu na obcojęzyczną
- Wydruk zbiorczy pasków (z kilku list dla jednego dla pracownika)...

< powrót

 
Copyright IKKI-Soft Sp. z o.o.