Programy dla firm
- finansowo-księgowe
- handel
- kadry i płace
- specjalistyczne
Promocje
Dema
Dealerzy
Napisali o nas
Nasi partnerzy
 
 
 
 
Virtu_FK

System Pełnej Księgowości VIRTU_FK charakteryzuje:
- łatwość instalacji,
- możliwość ustawienia parametrów programu w sposób nam
odpowiadający,
- pozwala na definiowanie wykazów kont, kontrahentów,
dokumentów kasowych, rejestrów, automatu księgującego,
- możliwość pobierania i przetwarzania danych z
wcześniejszych wersji naszych programów pracujących w
systemie DOS,
- szybki dostęp do potrzebnych informacji,
- różnorodne zestawienia, raporty i wydruki,
- system zabezpieczeń programu (hasła) uniemożliwia dostęp
do danych osobom nieupoważnionym,
- możliwości Windows, obsługa programu jednoczenie za pomocą
klawiatury i myszki czyni korzystanie z programu łatwym i
przyjaznym,
- szybszy dostęp do danych oraz ich czytelnoć przyspiesza
pracę z programem,

Program dla środowiska Windows oparty na bazie Paradox/SQL bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach związanych z istnieniem na
rynku wersji dla systemu DOS, nadal sprzedawanych i
cieszących się bardzo dużą popularnością.

Program składa się z 9 modułów:

KONFIGURACJA - czyli wszystkie ustawienia dotyczące programu
i prowadzonej przez nas ewidencji księgowej,

DANE - zbiór opcji bezpośrednio związanych z wprowadzaniem
dokumentów, księgowaniami, zamykaniem miesięcy,

WYDRUKI - zestaw wydruków księgowych,

DODATEK - znajdują się tu opcje doczytywania danych z
programu w wersji DOS, przenoszenia sald na miesiąc
następny, definiowania własnych wydruków,

KASA i WINDYKACJE - rozbudowane moduły do ewidencji operacji
kasowych i kontrolowania należności,

PRZELEWY - wyliczanie, wystawianie i drukowanie przelewów.

KONIEC - pozwala na zakończenie pracy z programem.


< powrót
 
Copyright IKKI-Soft Sp. z o.o.