Programy dla firm
Promocje
Dema
Dealerzy
Napisali o nas
Nasi partnerzy
 
 
 
 
VIRTU_CZYNSZE NOWA WERSJA v 2.3SQL
2016-07-06

- Rozbudowa możliwości automatu księgującego
- Opcja diagnostyki NALICZ-FK-ZAPLATY
- Opcja porównania sald FK-WINDYKACJE można wykonać dla wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych
- Możliwość zmiany numeru licznika we wszystkich zbiorach
- Słownik adresów przy wprowadzaniu właściciela
- W koncie można użyć L- LOKAL (najpierw pole KONTO potem numer lokalu z tabeli LOKALE)
- Wydruk z historii naliczeń: możliwość podania zakresu dat
- Edytor pism: możliwość wybrania wzorca ze wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych
- Plan: możliwość użycia %AROK i %NROK w tytule wydruku
- Rozbudowa opcji Odsetki od salda: parametr: bez salda, nota odsetkowa: nr noty: /KOD, wydruk PK, liczenie dla wielu Wspólnot Mieszkaniowych
- Automatyczne przeksięgowanie odsetek 7xx/8xx przy wpłatach ręcznych i imporcie...

< powrót

 
Copyright IKKI-Soft Sp. z o.o.