Programy dla firm
Promocje
Dema
Dealerzy
Napisali o nas
Nasi partnerzy
 
 
 
 
ENTER - LIPIEC'2006
"ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI"

W ramach programu Virtu_Kadry i Płace możemy prowadzić pełną ewidencję zatrudnienia, a aplikacja automatycznie oblicza wynagrodzenia oraz zaliczki przeznaczone do odprowadzenia na poczet podatku dochodowego. Kolejne moduły programu obsługują urlopy wraz z rozliczeniami urlopów płatnych i bezpłatnych, a także wyznaczanie wynagrodzenia za chorobę, zasiłek chorobowy itp. Specjalny moduł generuje wszystkie niezbędne zestawienia i wydruki zapewniające sprawną działalność kadr oraz płac: umowy o pracę, świadectwa pracy, umowy-zlecenia, listy płac, kartoteki płacowe, PIT-y. Program jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, a wydruki zgadzają się z typowymi formularzami i wymogami prawnymi (...)

IT RESELLER - KWIECIEŃ '2004
"WYSOKA PROWIZJA ZA IKKI-SOFT"

Czy w naszym kraju można specjalizować się w tworzeniu oprogramowania przeznaczonego dla branży spożywczej jednocześnie nie zawężając własnego obszaru działania? Na tak postawione pytanie odpowiedz jest prosta - można i to z całkiem niezłym skutkiem, czego przykładem są dokonania łódzkiej firmy IKKI-SOFT, której udało się zinformatyzować nie tylko wiele dużych zakładów mięsnych, lecz także miejską komunikację tramwajową i zakłady produkcyjne. Systemy IKKI-SOFT są narzędziami dającymi użytkownikom ogromne możliwości, jednak, aby w pełni je wykorzystać, muszą oni dogłębnie poznać te produkty i nauczyć się nimi posługiwać (...)

ENTER - WRZESIEŃ '2003
"KADRY I PŁACE W FIRMIE"

Firma IKKI-SOFT przygotowała kolejną ofertę przeznaczoną dla małych i średnich firm - program Virtu_Kadry i Płace. Aplikacja przeznaczona jest do wspomagania obsługi systemów kadrowo-płacowych, a jej dużą zaletą jest to, że uwzględnia aktualne przepisy prawne, umożliwiając przygotowanie wydruków zgodnych z obowiazującymi formularzami i wymogami prawnymi. Do aplikacji dołączono narzędzia ułatwiające sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-11, PIT-8B, PIT-4), które można z poziomu programu wydrukowac. Virtu_KiP ułatwia tworzenie not księgowych, wszelkiego rodzaju zestawień, a także sporządzania wydruków świadectw pracy i zaświadczeń. Przejrzysty interfejs i stosunkowo niewielkie wymagania sprzętowe umożliwiają wykorzystanie aplikacji nawet w firmach, które nie dysponują najnowszymi komputerami.(...)

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - MAJ '2003
"Praktyczne zastosowanie programu Virtu_Czynsze, wspomagającego zarządzanie zasobami mieszkaniowymi na kursach kwalifikacyjnych dla zarządców nieruchomości"

System Pełnej Księgowości Virtu_Czynsze jest wykorzystywany przez Łódzki oddział Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości oraz Łódzkie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości podczas warsztatów, kończących kurs kwalifikacyjny dla zarządców nieruchomości. W porozumieniu z wyżej wymienionymi Stowarzyszeniami prowadzimy również prace związane z dostosowywaniem programu do potrzeb rozliczeń nieruchomości o różnym statusie prawnym. Celem prezentacji jest zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi metodami zastosowania wcześniej przekazanych informacji z zakresu zarządzania i administrowania daną nieruchomością. Spotkania te odgrywają również rolę forum wymiany wzajemnych doświadczeń, informacji i opinii zawodowych. Podczas prezentacji programu szczególną uwagę zwracamy na wskazanie jego możliwości w zakresie różnego typu rozliczeń, pojawiających się nawet w obrębie jednej nieruchomości. Wszyscy uczestnicy kursów, którzy są zainteresowani naszym oprogramowaniem, po zakończonej prezentacji otrzymują wersje demonstracyjne programu. Dla firm zainteresowanych indywidualną prezentacją, organizujemy spotkania w siedzibie klienta w uzgodnionym terminie. Wszyscy uczestnicy spotkań mają możliwość nabycia naszego produktu z 10 proc. upustem (gwarantuje im to umowa o współpracy zawarta pomiędzy firmą IKKI-SOFT a Stowarzyszeniami). (...)

ENTER - WRZESIEŃ '2002
"DOSKONALENIE KONTAKTÓW"

Program IKKI_Kontakty firmy IKKI-SOFT przeznaczony jest dla firm poszukujących sprawnego narzędzia wspomagającego obsługę klientów - usprawnia pracę sekretariatu, ułatwia windykacje należności, obsługę działu marketingu i koordynację współpracy z klientami. W jego menu znajdują się zakładki, które po kliknięciu prowadzą użytkownika do szeregu okien dialogowych, zawierających pola tekstowe, w których gromadzi się odpowiednie dane o kontaktach i zadaniach związanych z klientami danej firmy. W programie gromadzone są dane o osobach współpracujących z firmą (dane o wizytach, kontaktach, umowach, terminach), użytkownicy programu mają szybki dostęp do przechowywanej bazy danych o adresach, telefonach, adresach e-mail, osobach i wizytach. Program IKKI_Kontakty może wykorzystywać dane gromadzone w bazach danych np. dBase, Paradox, SQL i MS Access.(...)

GAZETA PRAWNA - NR 147 z dnia 31.07.2002
"LUDZIE I PIENIĄDZE"

Programy tworzone w łódzkiej firmie IKKI-SOFT tworzą programiści współpracujący z firmami produkcyjno-handlowymi.
Wymagania klientów są coraz większe, dlatego firmy, które zatrudniają programistów dobrze znających branżę i problemy związane z jej obsługą, uzyskują przewagę nad konkurentami, a ich klienci otrzymują wysokiej jakości produkty. Podsystem Kadry i Płace IKKI-SOFT pełni te same funkcje co programy innych producentów. Obsługa działu kadr jest kompleksowa, podobnie jak działu płac: ewidencja zatrudnienia, obliczanie wynagrodzenia (automatyczne) z potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy, przelewy do PKO, obliczenia urlopowe, chorobowe, itp. Zasady obliczania zadaje programowi użytkownik, co pozwala na dowolne kształtowanie składników. Obsługa tego programu jest uproszczona do tego stopnia, że po odpowiednim skonfigurowaniu wystarczy zaznaczyć tylko miesiąc rozliczeniowy, wybrać pracownika i dokument, a program resztę czynności wykona automatycznie.(...)

ENTER - SIERPIEŃ '2002
"TAJEMNICE ANALIZ HANDLOWYCH"

Programy Virtu_Handel i Analizy Sprzedaży należą do podsystemu Handel, który został stworzony w celu przyspieszenia i ułatwienia pracy związanej z zakupem, produkcją, magazynowaniem i sprzedażą towarów. Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia różnego typu analiz i kalkulacji na podstawie zgromadzonych danych, a także rozliczania kasy i prowadzenia windykacji. Programy Virtu_Handel i Analizy Sprzedaży cechuje przyjazny interfejs użytkownika oraz można je obsługiwać za pomocą klawiatury lub myszy (...)

COMPUTER RESELLER NEWS POLSKA - NR 13/2002
"WSZYSTKO O KONTRAHENTACH"

Firma IKKI-SOFT wprowadziła na rynek program IKKI_KONTAKTY - bazę danych wspomagającą obsługę kontrahentów. Program usprawnia pracę sekretariatu, windykację należności, obsługę działu marketingu oraz koordynację współpracy z klientami. Z programu oprócz podstawowych danych kontrahentów, można uzyskać informacje o stanie zadłużenia z pełnymi danymi dotyczącymi zawartości faktury oraz płatności za podany okres, a także kompletne informacje o przeprowadzonych rozmowach, wysłanych faksach, e-mailach i odbytych wizytach (...)

ENTER - LIPIEC '2002
"(PO)RACHUNKI W BIURZE"

Firma IKKI-SOFT zaoferowała rozbudowany SYSTEM KOMPUTEROWY, opracowany dzięki integracji wielu aplikacji pogrupowanych tematycznie w specjalistyczne podsystemy. Wśród nich znalazły się m.in. podsystem handlowy, finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy. Dzięki temu pakiet zyskał budowę modułową, co spowodowało, że przy zakupie oprogramowania użytkownik może wybrać tylko te moduły (i opcje), które znajdą zastosowanie w jego firmie (...)

ENTER - CZERWIEC '2002
"ROZMOWY KONTROLOWANE"

IKKI_BILING to program przeznaczony dla firm, które muszą ściśle kontrolować i analizować połączenia przeprowadzone z telefonów firmowych na podstawie bilingów TP S.A. Aplikacja umożliwia sumowanie czasu i kosztów za połączenia z każdym numerem zewnętrznym, za dowolny okres czasu. Opcja STATYSTYKA pozwala na sprawdzanie połączeń miesięcznych z poszczególnych aparatów, zbiorczej sumy połączeń w całym miesiącu i połączeń z poszczególnych aparatów telefonicznych (...)

COMPUTER RESELLER NEWS POLSKA - NR 19/2001
"POZARZĄDZAJ MIESZKANIAMI"

System VIRTU_CZYNSZE wspomagający zarządzanie danymi nieruchomości mieszkaniowych przeznaczony jest dla administratorów nieruchomości. System umożliwia obsługę mieszkańców (rozliczenie z tytułu opłat, windykacje należności), wspólnot mieszkaniowych (ewidencja i rozliczenie kosztów), prowadzenie pełnej księgowości i ewidencji obrotu pieniężnego (obroty kasowe i bankowe) (...)

COMPUTER RESELLER NEWS POLSKA - NR 13/2001
"PRZEANALIZUJ BILING"

Nowy produkt IKKI_BILING firmy IKKI-SOFT ułatwia analizę połączeń telefonicznych z sieci Telekomunikacji Polskiej. Program zapamiętuje nazwy związane z poszczególnymi numerami i pozwala wyszukiwać numer telefonu według nazwy. Są też opcje przejmowania nazw z bazy danych (pliki DBF lub DB), rozróżniania rozmów prywatnych od służbowych oraz drukowania (...)

CHIP - NR 6/2001
"FIRMA '97"

Aplikacja pozwala między innymi na wprowadzanie i ewidencję faktur zakupów, wystawiania dowodów sprzedaży (np. faktur, WZ, paragonów) oraz śledzenia stanów magazynowych. Wraz z rozwojem firmy program można rozszerzyć nowymi modułami (...)

 

 
Copyright IKKI-Soft Sp. z o.o.