Programy dla firm
Promocje
Dema
Dealerzy
Napisali o nas
Nasi partnerzy
 
 
 
 
NOWA SIEDZIBA FIRMY IKKI-SOFT Sp. z o.o.
2024-02-02

Firma IKKI-SOFT Sp. z o.o. od 01.02.2024 roku przeniosła swoją siedzibę pod nowy adres: 92-101 Łódź, ul. Krokusowa 3.


OBSŁUGA KSEF W SYSTEMIE IKKI-SOFT SQL
2023-11-21

Informujemy Państwa, że pomimo iż obowiązek dostarczania faktur za pośrednictwem KSeF rozpocznie się dopiero z dniem 01.07.2024 roku to firma IKKI-SOFT ma już przygotowane programy umożliwiające wykorzystanie wymienionego wyżej rozwiązania.


DOSTOSOWANIE SYSTEMU IKKI-SOFT SQL DO USTAWY POLSKI ŁAD
2022-02-15

Informujemy Państwa, że programy Virtu_Kadry i Płace oraz Virtu_JPK wchodzące w skład Systemu IKKI-SOFT SQL zostały dostosowane do przepisów zawartych w Ustawie POLSKI ŁAD.


NOWE STRUKTURY JPK
2020-08-25

Programy wchodzące w skład Systemu IKKI-SOFT SQL zostały zaktualizowanie pod względem możliwości generowania nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K łączących raportowanie z deklaracją VAT.


MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
2019-11-02

Informujemy, że programy wchodzące w skład Systemu IKKI-SOFT SQL zostały dostosowane do Ustawy z dnia 09.08.2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) pod względem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP).


PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
2019-10-31

W programie Virtu_Kadry i Płace SQL została dodana nowa funkcjonalności umożliwiająca obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie: prowadzenia ewidencji (przystąpienia do PPK/wystąpienia z PPK), tworzenia zestawień do Instytucji Finansowych oraz naliczania składek (obsługa w RCA).


VIRTU_ZAMÓWIENIA MOBILNE SQL
2018-07-07

Aplikacja VIRTU_ZAMÓWIENIA MOBILNE przeznaczona jest dla przedstawicieli handlowych przyjmujących zamówienia w terenie. Oprogramowanie wchodzi w skład zintegrowanego Systemu IKKI-SOFT SQL, może również współpracować z dowolnym programem sprzedażowym umożliwiającym wymianę danych w trybie on-line lub off-line. Program jest dostosowany do pracy na tabletach z systemem Android lub Windows.
BEZPIECZNA STRONA INTERNETOWA
2017-09-22

Na naszej stronie http://ikkisoft.pl zastosowany został protokół szyfrowania transmisji danych Certyfikat Rapid SSL.
Certyfikat ten zapewnia ochronę poufnych informacji szyfrując w bezpieczny i skuteczny sposób przesyłane dane, dzięki czemu użytkownicy Internetowej Kartoteki Mieszkańców mogą nawiązać w pełni chronione połączenie.JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
2016-08-22

Informujemy, że w związku z obowiązkiem przesyłania raportowania w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego firma IKKI-SOFT dostosowała swoje programy do tej opcjonalności w postaci zewnętrznej aplikacji współpracującej z bieżącymi wersjami programów opartych na bazie SQL oraz PARADOX.


VIRTU_CZYNSZE NOWA WERSJA v 2.3SQL
2016-07-06

- Rozbudowa możliwości automatu księgującego
- Opcja diagnostyki NALICZ-FK-ZAPLATY
- Opcja porównania sald FK-WINDYKACJE można wykonać dla wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych
- Możliwość zmiany numeru licznika we wszystkich zbiorach
- Słownik adresów przy wprowadzaniu właściciela
- W koncie można użyć L- LOKAL (najpierw pole KONTO potem numer lokalu z tabeli LOKALE)
- Wydruk z historii naliczeń: możliwość podania zakresu dat
- Edytor pism: możliwość wybrania wzorca ze wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych
- Plan: możliwość użycia %AROK i %NROK w tytule wydruku
- Rozbudowa opcji Odsetki od salda: parametr: bez salda, nota odsetkowa: nr noty: /KOD, wydruk PK, liczenie dla wielu Wspólnot Mieszkaniowych
- Automatyczne przeksięgowanie odsetek 7xx/8xx przy wpłatach ręcznych i imporcieVIRTU_KADRY I PŁACE NOWA WERSJA v 3.1.1SQL
2016-04-26

- Rozliczanie ryczałtu samochodowego
- Obsługa e-ZLA
- Obsługa godzin i oświadczenia "Dni dla dziecka art. 188"
- Nowy wzór umowy o pracę (wzór obowiązujący od 22-02-2016)
- Analiza czasu pracy z eksportem do XLS
- Obsługa dodatkowego urlopu wypoczynkowego
- Uproszczona wersja zestawienia przelewów
- Kontrola ujemnego urlopu przy wprowadzaniu nieobecności
- Kontrola wyliczenia kwoty przy wprowadzaniu nieobecności
- Autom. ograniczenie "Zestawienia godzin" do pracowników pracujących
- Diagnostyka czasu pracy: kontrola poprawności nieobecności
- Możliwość przełączania nazwy działu na obcojęzyczną
- Wydruk zbiorczy pasków (z kilku list dla jednego dla pracownika)NOWA WERSJA PROGRAMU VIRTU_KADRY I PŁACE SQL
2015-08-17

Nowa wersja programu została rozszerzona o nowe możliwości:
- zestawienie nierozliczonych umów-zleceń / o dzieło (bez rachunków),
- definiowany wydruk zestawień płacowych pracowników,
- dynamiczne podsumowanie kolumn podczas wprowadzania listy płac,
- szybsza zdalna instalacja nowej wersji,
- dostosowanie programu do wymogów GIODO,
- dynamiczne dostosowanie układu elementów listy płac do rozmiarów okna,
- zwiększenie ilości słowników (np. rodzaj pracy, inne warunki zatrudnienia),
- możliwość wydruku paska dla jednego pracownika,
- nowe skierowanie na badania lekarskie (rozp. Min.Zdrowia poz.457 z 26.03.2015)VIRTU_SKLEPY FIRMOWE SQL
2015-04-17

Firma IKKI-SOFT udostępniła najnowsza wersję SYSTEMU IKKI-SOFT SQL, która została wzbogacona o moduł umożliwiający rozliczenie sklepów firmowych. Rozwój zakładów mięsnych coraz częściej powoduje wzrost ilości sklepów firmowych. W związku z tym, iż czynności związane z rozliczeniem sklepów (MM, przeceny, promocje, inwentaryzacja, obroty kasy) zajmują coraz więcej czasu, moduł pozwala na prostą elektroniczną wymianę dokumentów za pomocą łącza internetowego. Rozwiązanie takie pozwala w sposób przejrzysty rozliczyć każdy sklep oraz mieć stały wgląd w stany magazynowe. Mając możliwość analizowania sprzedaży i stanów magazynowych, system może automatycznie generować zamówienia towaru i określać wielkość dostawy.


NOWA WERSJA PROGRAMU VIRTU_KADRY I PŁACE SQL
2015-01-21

W nowej wersji programu Virtu_Kadry i Płace SQL zostały uwzględnione niżej wymienione zmiany dotyczące m.in.:
- elektronicznej wysyłki PIT-ów w wersji hurtowej i pojedynczej wraz z możliwością wydruku dokumentu UPO,
- możliwość scalania PIT-11 według numerów PESEL (przy wpisie pracownika w kartotece pracowniczej pod różnymi kodami),
- obsługę formularza ORD-ZU,
- opcję umożliwiającą łatwą zdalną instalację nowszych wersji programu.VIRTU E-DEKLARACJE
2014-01-10

Aplikacja współpracująca z programami: Virtu_Kadry i Płace SQL oraz Virtu_Książka Przychodów i Rozchodów SQL.
Umożliwia w prosty sposób złożenie wypełnionych formularzy podatkowych (PIT, VAT) do urzędów skarbowych drogą elektroniczną.
VIRTU_PŁATNOŚCI MASOWE
2012-04-12

Dodatkowym modułem wspomagającym pracę zarządcy nieruchomości wchodzącym w skład Systemu Pełnej Księgowości Virtu_Czynsze jest moduł płatności masowych. Operacje bankowe są automatycznie pobierane z pliku wyciągu bankowego i wpłaty są rozksięgowane na odpowiednie konta właścicieli lub najemców. Moduł umożliwia także generowanie indywidualnych kont bankowych dla najemców i właścicieli lokali (również z podziałem na eksploatacje i fundusz remontowy).


VIRTU_KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW SQL
2011-12-10

Program VIRTU_KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW SQL umożliwia wprowadzanie dokumentów (faktur) oraz prowadzenie rejestru faktur. Za pomocą programu możemy wyliczać i drukować następujące deklaracje: PIT 5, PIT 5L, VAT 7, VAT 7K, których formaty są na bieżąco aktualizowane. Przy pomocy programu można: drukować księgę przychodów i rozchodów, rejestry vatowskie, obliczać dochód, przeprowadzać spis z natury towarów oraz prowadzić ewidencję środków trwałych.
VIRTU_KADRY I PŁACE SQL
2011-08-22

Program Virtu_Kadry i Płace SQL zapewniający kompleksową obsługę kadr oraz płac pracuje w środowisku Windows i wykorzystuje darmową bazę danych SQL. Nowoczesna technologia wykorzystana do tworzenia systemu poprawia niezawodność, szybkość działania i bezpieczeństwo danych.
INTERNETOWA KARTOTEKA MIESZKAŃCÓW
2011-05-26

Nowa aplikacja współpracująca z programem Virtu_Czynsze umożliwia z poziomu przeglądarki internetowej właścicielom lokali wgląd do stanu własnych należności i zobowiązań. Za jej pośrednictwem można na bieżąco sprawdzić, czy są zaległości w opłatach, nadpłaty oraz jaki jest wynik rozliczenia wody, a także za co i ile płacimy. Aplikacja poprawia organizację współpracy pomiędzy administracją a właścicielami, oszczędza czas oraz umożliwia lepszą komunikację.

SYSTEM IKKI-SOFT DOSTOSOWANY DO NOWYCH STAWEK VAT
2010-12-17

W związku ze zmianą stawek VAT od 2011r. informujemy, że programy wchodzące w skład SYSTEMU IKKI-SOFT zostały już dostosowane do nowych przepisów.

SYSTEM IKKI-SOFT SQL
2010-10-04

Firmy eksploatujące System IKKI-SOFT SQL informujemy, że ze strony www.firebirdsql.org można pobrać nową wersję Firebird 2.5 dostępną dla Windows i Linux w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych.
AKTUALIZACJA SYSTEMU IKKI-SOFT
2010-08-23

W związku z pytaniami jakie kierują do nas Klienci w sprawie ogłoszonych przez rząd zmian stawek VAT pragniemy poinformować, że odpowiednie modyfikacje w Systemach IKKI-SOFT zarówno w wersji DOS jak również w wersjach opartych na bazie Paradox oraz SQL zostaną wprowadzone i przekazane do eksploatacji w odpowiednim terminie.

SYSTEM PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI VIRTU_CZYNSZE SQL
2010-06-07

Nadążając za nieustannie zmieniającymi się potrzebami naszych klientów pragniemy poinformować, że w ofercie firmy IKKI-SOFT pojawił się nowoczesny system informatyczny Virtu_Zarządca oparty na darmowej bazie danych FIREBIRD SQL. Dzisiejsza technika oraz dostępność internetu sprawiają, że coraz większa ilość naszych klientów odczuwa potrzebę korzystania z systemów ON-LINE, czyli łączenia się
z bazą z dowolnego miejsca za pośrednictwem internetu.
Virtu_Zarządca to aplikacja, która zapewnia pełne rozliczenie zarówno małych Wspólnot Mieszkaniowych, jak też większych administracji typu: Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Spółdzielnie Mieszkaniowe.
Program może łatwo współpracować z innymi aplikacjami naszej firmy (Virtu_Kadry
i płace, Virtu_Zarządca, IKKI_Kontakty CRM, IKKI_Przelewy elektroniczne każdorazowo dostosowywany wraz z rozwojem użytkownika.

VIRTU_ROZLICZENIE PRODUKCJI SQL
2010-01-07

Firma IKKI-SOFT włączyła do Systemu opartego na bazie SQL nową aplikację rozliczającą kompleksowo proces produkcyjny w zakładach branży mięsnej. W skład aplikacji wchodzą moduły: SKUP, EWIDENCJA, ROZLICZENIE PRODUKCJI, ROZLICZENIE UBOJU.
VIRTU_ANALIZY MARKETINGOWE SQL
2009-12-07

Aplikacja ta jest integralnym elementem SYSTEMU IKKI-SOFT SQL pozwalającym na definiowanie różnego rodzaju zestawień za jeden lub wiele okresów porównawczych.

VIRTU_TVSAT SQL
2009-08-07

Nowa aplikacja VirtuTVSAT oparta na technologii Klient/Serwer służy do naliczania
i ewidencji opłat za korzystanie z sieci telewizji kablowej oraz internetu.
ZASTOSOWANIE W SYSTEMIE IKKI-SOFT SQL URZĄDZEŃ MOBILNYCH
2009-04-03

System informatyczny firmy IKKI-SOFT SQL został dostosowany do współpracy
z urządzeniami mobilnymi typu Palmtopy, co znacznie ułatwia komunikację Centrali
z Przedstawicielami Handlowymi w terenie.

IKKI_KONTAKTY SQL (CRM) MOBILNE CENTRUM WIEDZY O KLIENCIE
2009-02-04

Nowa aplikacja wchodząca w skład Systemu IKKI-SOFT zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich zgromadzonych informacji o każdym kliencie, ułatwia prowadzenie sekretariatu i windykację należności.
Program wykorzystuje tę samą bazę danych co inne aplikacje firmy IKKI-SOFT oraz umożliwia rejestrowanie i analizę wszystkich zdarzeń związanych z klientami (adresy,
e-maile, dokumenty, telefony, faktury, płatności, reklamacje, serwis, zamówienia).
Aplikacja umożliwia także przyjmowanie zamówień w terenie przy pomocy palmtopów lub telefonów komórkowych.
VIRTU_ŚRODKI TRWAŁE SQL
2008-12-10

Virtu_Środki Trwałe to kolejna aplikacja oparta na bazie SQL umożliwiającą rozliczenie wartościowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących na stanie przedsiębiorstwa. Zapewnia księgowanie wartości umorzeń i amortyzacji w sposób określony przez użytkownika (metodą liniową, degresywną, jednorazową) oraz sporządzenie planu amortyzacji. Program uwzględnia amortyzację równocześnie w dwóch wariantach: bilansowym oraz kosztowym.
NOWA STAWKA VAT W SYSTEMIE IKKI-SOFT
2008-05-02

Informujemy wszystkich użytkowników programów firmy IKKI-SOFT zarówno w wersji DOS jak również w wersji pod Windows, że zostały one dostosowane do znowelizowanej USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG, która zakłada podwyższenie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych do 6%.
ZALETY I WADY PROGRAMÓW POD WINDOWS
2007-12-17

Wśród wielu zalet programów pod Windows można wyróżnić między innymi:
- Wspólną bazę danych dla wszystkich aplikacji, która ułatwia przechowywanie i zarządzanie danymi w jednym miejscu.
- Możliwość pracy w terenie poprzez mobilne połączenie handlowców z centralą.
- Bezpośrednia łączność z oddziałami/sklepami za pośrednictwem łączy internetowych.
- Działanie na niemal każdym komputerze, poprzez dostosowanie aplikacji do nowoczesnych komputerów i nowych systemów operacyjnych.
- Szybkie znajdowanie potrzebnych informacji poprzez efektywniejszą współpracę wszystkich aplikacji wraz z eksportem danych do plików: xls, pdf, xml.
- Łatwa konfiguracja sieci oraz archiwizacja danych.
- Możliwość drukowania na wszystkich drukarkach zainstalowanych w systemie wraz z bezproblemowym podłączeniem urządzeń zewnętrznych.PROGRAM VIRTU_CZYNSZE NA WARSZTATACH DLA SŁUCHACZY PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
2007-11-29

Pragniemy Państwa poinformować, że w ramach współpracy pomiędzy Polską Federacją Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Warszawie oraz Łódzkim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości uczestniczymy w warsztatach dla Zarządców Nieruchomości. Cel warsztatów to zapoznanie przyszłych zarządców z systemem informatycznym ułatwiającym obsługę i sprawozdawczość związaną z rozliczaniem nieruchomości i wspólnot. Mamy nadzieję, iż podzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas wieloletnich wdrożeń programu Virtu_Czynsze ułatwi słuchaczom poznanie rozwiązań niezbędnych w praktyce zarządzania.
NOWA SIEDZIBA FIRMY IKKI-SOFT
2006-08-01

Firma IKKI-SOFT Sp. z o.o. od 01.08.2006r. przeniosła swoją siedzibę pod nowy adres: 90-251 Łódź, ul. Jaracza 72.PREMIOWANY ZAKUP SPK VIRTU_CZYNSZE DLA CZŁONKÓW PFSZN
2006-06-29

Promocja organizowana przez firmę IKKI-SOFT we współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości skierowana jest do członków Federacji
i obejmuje zakup Systemu Pełnej Księgowości Virtu_Czynsze w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień 2006r.
WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU IKKI-SOFT OPARTEGO NA BAZIE SQL
2006-05-26

Firma IKKI-SOFT wzbogaca swoją ofertę o nowy SYSTEM IKKI-SOFT oparty na bazie SQL, w skład którego wchodzą aplikacje:
- Ewidencja zamówień,
- Rozliczenie zakupu,
- Rozliczenie sprzedaży,
- Ewidencja magazynowa,
- Windykacja należności i zobowiązań,
- Kontakty z klientami (CRM),
- Program finansowo-księgowy,
- Ewidencja środków trwałych,
- Program kadrowo-płacowy.FIRMA IKKI-SOFT AKREDYTOWANYM WYKONAWCĄ USŁUG W RAMACH SPO-WKP
2006-05-10

Z przyjemnością informujemy Państwa, że firma IKKI-SOFT Sp. z o.o. jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w następujących dziedzinach: Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo. Dziedzina specjalizacji: Innowacje
i nowe technologie.
WSPÓŁPRACA PROGRAMÓW: IKKI_HANDEL I VIRTU_HANDEL Z KASAMI FISKALNYMI FIRMY NOVITUS
2006-04-27

Aplikacja V_Kasa działa z bazami danych programu handlowego w wersji DOS oraz
w wersji pod Windows firmy IKKI-SOFT i umożliwia współpracę offline z wszystkimi kasami fiskalnymi firmy Novitus.

VIRTU_KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Z OPCJĄ FAKTUROWANIA
2006-03-16

Aplikacja jest sprawnym i prostym w obsłudze systemem do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów dla jednego lub wielu podmiotów gospodarczych (biura rachunkowe) z opcją umożliwiającą wystawianie faktur.
VIRTU_ARCHIWIZER
2006-03-06

Aplikacja Virtu_Archiwizer zapewnia najwyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa danych.


SYSTEM HANDLOWY WSPÓŁPRACUJĄCY Z WAGAMI I TERMINALAMI
2005-12-02

Z przemysłem mięsnym związani jesteśmy od początku istnienia naszej firmy.
Programy nasze są od wielu lat wykorzystywane w kilkunastu zakładach tej branży w Polsce i są one ciągle rozwijane wraz ze zmieniającymi się potrzebami przedsiębiorstw.
 
Copyright IKKI-Soft Sp. z o.o.